Verhaalsonderzoek

Verhaalsonderzoek

Wanneer een verhaalsonderzoek?

Voordat men zaken gaat doen met een ander bedrijf of partij, is het belangrijk om te weten wie dat is. Niet alleen de reputatie van de andere partij, maar ook een financiële achtergrond-check is vaak wenselijk. Ook wanneer de aangeleverde rapporten prima in orde lijken, is het verstandig om een (objectief) rapport te laten verifiëren.

Als bedrijf wil je graag in goed vertrouwen zaken doen met partners. Regelmatig komt het voor dat de voorzorgsmaatregelen door dit vertrouwen, achterwege blijven. Wat doe je als er een betalingsgeschil ontstaat?
Indien een bedrijf of natuurlijk persoon een achterstand in betaling heeft, of niet wil betalen, dan is een gang naar een incassobureau bijna niet uit te sluiten. Een vordering op iemand willen verhalen is achteraf een stuk vervelender. Wij adviseren altijd om voortijdig een financiële controle te laten uitvoeren op uw toekomstige handelspartner, nog voordat u een samenwerking aangaat.

Wat is een verhaalsonderzoek precies?

Een verhaalsonderzoek wordt door een recherchebureau uitgevoerd om de financiële situatie van de andere partij nader te onderzoeken. Dit is een complete inkaartbrenging van vermogen, inkomstenbron, verificatie van de handelspartner, lopende schulden, bezittingen zoals vastgoed en nog veel meer. Zo geeft ons rapport een inzicht in de administratie, kredietwaardigheid en bestaansrecht van uw toekomstige zakenpartner.
Een ander model van een verhaalsonderzoek is het in kaart brengen van de bezittingen van een debiteur. U heeft bijvoorbeeld een verhaal op tegoeden van een ander en wil weten of deze te vorderen zijn. Deze verhaalsprocedure is sterk afhankelijk van de bezittingen van de tegenpartij. Hier ondersteunt ons rapport de beslissing om te vorderen, of juist niet.
Het rechercheteam onderzoekt snel en achter de schermen wat de financiële positie is van de tegenpartij. Middels een tastbaar financieel rapport krijgt u inzicht in de mogelijkheden tot het uitvoeren van een procedure, beslaglegging of conservatoir beslag.
Ook voor het fysiek controleren van bezittingen kunnen we in actie komen. Is er aanleiding voor een tactisch onderzoek naar verborgen tegoeden, verdwenen objecten of kostbare voertuigen, dan kan een recherchebureau dit voor u onderzoeken.

 

Delen / Share

Watch Below Her Mouth (2017) Full Movie Online Streaming Online and Download

Delen / Share