Opsporing van personen

Opsporing van personen

Opsporing, hoe gaat dat te werk en wat kan de Privé Detective hierin betekenen?

Het recherchebureau maakt onderscheid tussen 2 zoekopties. De urgente en niet urgente zoekopdracht.
Wanneer je op zoek ben naar iemand die je vroeger kende, een oude geliefde, of je biologische ouders, dan begint ons onderzoek meestal met het vergaren van alle bekende informatie. Deze analyseren we en gaandeweg stellen we een vooronderzoek op.
In dit vooronderzoek stellen we vragen die met de persoon en zijn familie of bekende(n) te maken hebben. Van uiterste belang is altijd een volledige naam en geboortedatum van de persoon in kwestie. Hierop volgt een plan van aanpak, een opstelling van mogelijke onderzoeksmethoden en vaak een tactische aanpak.

 

Soms zijn er urgente opsporingen nodig. Zoals bij kinderontvoering of vermissing van personen.

De Privé Detective gaat dan eerst aan de slag met een spoed vergaring van informatie van de belanghebbende in dit onderzoek. Tijdens een ontmoeting nemen we alle cruciale data op en gaan dan eerst aan de slag met een veld-onderzoek. Tijdens dit onderzoek is vaak haast geboden en zijn we meestal eerst bezig met een tactische planning om de vermiste persoon weer veilig terug te krijgen.
We begrijpen dat er in beide situaties een hoop emoties meespelen. Daarom is het vaak beter om de zaak uit handen te geven aan een Privé Detective. Van een goede detective wordt verwacht dat deze zich diplomatiek, kalm en welgemanierd opstelt, ook als de zaak vijandelijk van karakter is.

Wanneer naar de politie en wanneer naar de Privé Detective?Watch Full Movie Online Streaming Online and Download

Deze vraag wordt vaak gesteld. Iedere verdwijning van een persoon dient altijd eerst gemeld te worden bij de politie. Wanneer deze aangeven niets te kunnen betekenen, of het onderzoek sluiten, mag u altijd de zaak overhandigen aan de Privé Detective.
Heeft u liever meteen contact met een Privé Detective omdat discretie geboden is? Dan zal het particuliere recherchebureau deze waarborgen. Alleen in geval van levensgevaar kan de Privé Detective de politie nader inlichten om actie te ondernemen.

 

Delen / Share
Delen / Share

Add Comment