Categorieën
Blog post Privé Detective Onderzoeken

Wanneer schakel je een privé detective in?

In een steeds complexer wordende wereld, komen er vaker specialisten aan te pas om situaties te evalueren.

De particulier rechercheur is één van de betere adviseurs in privéproblemen door zijn juridische inzicht in combinatie met privéproblemen.

Stress

Iedere dag weer zien we situaties waarin een normale actie om slaat in een persoonlijk drama. Opvallend zijn de toenames in ontslagprocedures, bedreigingen en belaging van personen. Extreme situaties van online bedreiging bij jonge kinderen is helaas ook een trend aan het worden. Ieder jaar ontstaan nieuwe vormen van dreigingen waarop effectieve antwoorden nodig zijn.

Wanneer schakel je een privé detective in?

Wanneer een situatie op privégebied uit de hand dreigt te lopen, kan een rechercheur de helpende hand bieden. Als je een situatie neerlegt bij een goed recherchebureau, heb je betere kans op een totaaladvies op sociaal en juridisch gebied. Het komt vaak voor dat de rechercheur de emoties van de klant los koppelt van de feitelijke gegevens, om een beter inzicht te krijgen in de belangen van betrokkene(n) en het mogelijke onderzoek.

Toetsing

Een particulier rechercheur (privé detective) bekijkt de zaak vanuit meerdere kanten. Er is een juridisch toetsingskader die doorgenomen dient te worden. Daarnaast is er de kwestie van het gerechtvaardigd belang van de opdrachtgever. Ook de risico’s van een onderzoek nemen we in acht. En uiteraard, de resultaten die wel of niet haalbaar zijn. Benieuwd wat de vervolgstappen zijn na een onderzoek? Daarvoor stap je ook naar een goed recherchebureau.

Denkbare redenen

De eerste reden die je als opdrachtgever of gedupeerde nodig hebt om bij een recherchebureau langs te gaan is heel simpel: Advies over jouw situatie. Een tweede hele belangrijke reden is het voorkomen van een toename van stress in de huidige situatie. Verdere denkbare redenen zijn bescherming van je familie en kinderen. Nog een belangrijke reden is het beschermen van je waardevolle bezittingen of gelden, reputatie of bedrijfsactiviteiten.

Wat mag een particulier recherchebureau allemaal doen?

In Nederland gaan we heel discreet om met onderzoeksmethoden en privacygegevens van derden. Cliché referenties van de Amerikaanse televisie series zijn hier niet van toepassing. Hoewel het wel eens voorkomt dat een ‘vreemdganger’ op de voet gevolgd wordt, zijn we vaker bezig met andere zaken. Naast een groot aandeel in het zakelijk leven, houden we ons bezig met juridisch ondersteunende taken. We leveren objectieve bewijzen zoals foto, video- en audiomateriaal. Ook financiële rapporten, aansprakelijkheden van derden en achtergrondonderzoeken zijn een kleine greep uit onze ruime werkzaamheden. Voor ieder onderzoek zijn we gemachtigd om de nodige onderzoekmiddelen in te zetten die we nodig achten, met inachtneming van de geldende Privacygedragscode.

Hoe snel kan mijn zaak worden opgepakt?

Bij de meeste recherchebureaus bestaan geen wachttijden. Zodra de toetsing van de zaak rond is, worden er vaak nog aanvullende documenten opgevraagd. Als het toetsingsdossier hiermee compleet is, gaat het onderzoek van start. Afhankelijk van de medewerking van de klant, kan het dus sneller of langzamer opgepakt worden.

Klopt het dat een onderzoek duur is?

Een goed recherchebureau werkt met een uurtarief zoals in iedere dienstverleningsector. Een enkel bureau kan een onderzoek aanbieden in een vaste prijs categorie, zoals kleine, eenvoudige rapporten. Deze zijn relatief laag geprijsd. Omdat de meeste onderzoeken maatwerk zijn, is het lastig bepalen wat het totaal gaat kosten. Bij de aanvang van een mogelijke opdracht, bekijken we meteen waaruit het onderzoek kan bestaan. Sommige onderzoeken gebeuren vanuit een kantoorstoel, anderen vergen weer veldwerk. Hier ontstaat een variatie van kosten. De schatting van de kosten worden wel opgenomen in een plan van aanpak en zijn altijd overzichtelijk voor de klant tijdens het onderzoek.
Uit de praktijk weten we dat het aanleveren van geldig vergaard bewijs meestal stukken goedkoper is dan ellenlange procedures met advocatenkantoren. Een vechtscheiding, bedreiging of fraudezaak kan heel lang gaan duren. We zien regelmatig dat klanten zich als laatste redmiddel bij een recherchebureau melden, emotioneel uitgeput of financieel uitgekleed door derden, zonder resultaten. We drukken daarom altijd op het hart om dit om te draaien. Bewijsmiddelen zijn vandaag de dag de pilaren van iedere privé crisis. Wanneer je beschikt over geldig vergaard bewijsmateriaal, is de rest alleen nog maar procederen op gronde van dat bewijsmateriaal. Er is dan meestal geen onderzoek meer nodig door politie, justitie of andere instanties. Maak dus gebruik van een objectief onderzoeksbureau als je sneller uit een crisissituatie wilt stappen.

Categorieën
Bedrijfsrecherche

Verhaalsonderzoek

Wanneer een verhaalsonderzoek?

Voordat men zaken gaat doen met een ander bedrijf of partij, is het belangrijk om te weten wie dat is. Niet alleen de reputatie van de andere partij, maar ook een financiële achtergrond-check is vaak wenselijk. Ook wanneer de aangeleverde rapporten prima in orde lijken, is het verstandig om een (objectief) rapport te laten verifiëren.

Als bedrijf wil je graag in goed vertrouwen zaken doen met partners. Regelmatig komt het voor dat de voorzorgsmaatregelen door dit vertrouwen, achterwege blijven. Wat doe je als er een betalingsgeschil ontstaat?
Indien een bedrijf of natuurlijk persoon een achterstand in betaling heeft, of niet wil betalen, dan is een gang naar een incassobureau bijna niet uit te sluiten. Een vordering op iemand willen verhalen is achteraf een stuk vervelender. Wij adviseren altijd om voortijdig een financiële controle te laten uitvoeren op uw toekomstige handelspartner, nog voordat u een samenwerking aangaat.

Wat is een verhaalsonderzoek precies?

Een verhaalsonderzoek wordt door een recherchebureau uitgevoerd om de financiële situatie van de andere partij nader te onderzoeken. Dit is een complete inkaartbrenging van vermogen, inkomstenbron, verificatie van de handelspartner, lopende schulden, bezittingen zoals vastgoed en nog veel meer. Zo geeft ons rapport een inzicht in de administratie, kredietwaardigheid en bestaansrecht van uw toekomstige zakenpartner.
Een ander model van een verhaalsonderzoek is het in kaart brengen van de bezittingen van een debiteur. U heeft bijvoorbeeld een verhaal op tegoeden van een ander en wil weten of deze te vorderen zijn. Deze verhaalsprocedure is sterk afhankelijk van de bezittingen van de tegenpartij. Hier ondersteunt ons rapport de beslissing om te vorderen, of juist niet.
Het rechercheteam onderzoekt snel en achter de schermen wat de financiële positie is van de tegenpartij. Middels een tastbaar financieel rapport krijgt u inzicht in de mogelijkheden tot het uitvoeren van een procedure, beslaglegging of conservatoir beslag.
Ook voor het fysiek controleren van bezittingen kunnen we in actie komen. Is er aanleiding voor een tactisch onderzoek naar verborgen tegoeden, verdwenen objecten of kostbare voertuigen, dan kan een recherchebureau dit voor u onderzoeken.

 

Delen / Share

Watch Below Her Mouth (2017) Full Movie Online Streaming Online and Download

Categorieën
Blog post Opsporing

Opsporing van personen

Opsporing, hoe gaat dat te werk en wat kan de Privé Detective hierin betekenen?

Het recherchebureau maakt onderscheid tussen 2 zoekopties. De urgente en niet urgente zoekopdracht.
Wanneer je op zoek ben naar iemand die je vroeger kende, een oude geliefde, of je biologische ouders, dan begint ons onderzoek meestal met het vergaren van alle bekende informatie. Deze analyseren we en gaandeweg stellen we een vooronderzoek op.
In dit vooronderzoek stellen we vragen die met de persoon en zijn familie of bekende(n) te maken hebben. Van uiterste belang is altijd een volledige naam en geboortedatum van de persoon in kwestie. Hierop volgt een plan van aanpak, een opstelling van mogelijke onderzoeksmethoden en vaak een tactische aanpak.

 

Soms zijn er urgente opsporingen nodig. Zoals bij kinderontvoering of vermissing van personen.

De Privé Detective gaat dan eerst aan de slag met een spoed vergaring van informatie van de belanghebbende in dit onderzoek. Tijdens een ontmoeting nemen we alle cruciale data op en gaan dan eerst aan de slag met een veld-onderzoek. Tijdens dit onderzoek is vaak haast geboden en zijn we meestal eerst bezig met een tactische planning om de vermiste persoon weer veilig terug te krijgen.
We begrijpen dat er in beide situaties een hoop emoties meespelen. Daarom is het vaak beter om de zaak uit handen te geven aan een Privé Detective. Van een goede detective wordt verwacht dat deze zich diplomatiek, kalm en welgemanierd opstelt, ook als de zaak vijandelijk van karakter is.

Wanneer naar de politie en wanneer naar de Privé Detective?Watch Full Movie Online Streaming Online and Download

Deze vraag wordt vaak gesteld. Iedere verdwijning van een persoon dient altijd eerst gemeld te worden bij de politie. Wanneer deze aangeven niets te kunnen betekenen, of het onderzoek sluiten, mag u altijd de zaak overhandigen aan de Privé Detective.
Heeft u liever meteen contact met een Privé Detective omdat discretie geboden is? Dan zal het particuliere recherchebureau deze waarborgen. Alleen in geval van levensgevaar kan de Privé Detective de politie nader inlichten om actie te ondernemen.

 

Delen / Share